Garancia a DAVID Delight készülékekre

Garanciafeltételek:

1. A vásárolt termék javítását a Bioptima Kft. végzi.

Cím: 8200 Veszprém, Mikszáth K. u. 42/A. Tel.: 30/996-3185 e-mail: agytrener@bioptima.hu

A rendeltetés ellenes használat elkerülése céljából a termékhez mellékelt használati
útmutatást saját érdekében kérjük tartsa be.

2. A garancia csak az eladó által kitöltött és dátumozott számlával együtt érvényes.

3. A garancia az eladástól számított egy évig érvényes.

4. A garancia a készülékkel kapcsolatos gyártási és anyaghibákra terjed ki. Külön költség nem
terheli a kicserélt alkatrészt és a javításra fordított munkaidôt, azonban nem terjed ki semmilyen
egyéb költségre. A jótállást meghosszabítjuk a javítás idõtartamával, ha egy napnál tovább tart.

5. A termék cseréjét lehet kérni:
a/ a készülék három napon belül vált hibássá
b/ három napon túl, ha a termék nem javítható
6. A Bioptima Kft. határozottan visszautasít minden adott célra való alkalmasságra és vásárlói
elégedettségre vonatkozó garanciát.

7. A garancia érvényét veszti a következô esetekben:
a/ ha a felhasználó nem az utasításoknak megfelelôen használta, vagy kifejezetten rosszul
alkalmazta a készüléket, esetleg a kezelésre alkalmatlan személynek adta oda,
b/ ha töréskár lépett fel,/helytelen tárolás, elemi kár,gondatlanság/
c/ ha a felhasználó nem a megfelelô ki/bemenetre csatlakoztatta a szemüveget, vagy a
fejhallgatót, ill. a fejhallgatót felbontotta, vagy átalakította.
d/ ha a felhasználó bármely módon felbontotta a szemüveg valamelyik részét,
e/ ha a felhasználó a készüléket károsító körülményeknek tette ki.